RetroMedia telefon  ( Gdańsk )

Ostatnie realizacje:

Gdańsk

ul. Św. Ducha, Kaplica Królewska, Kościół Mariacki

Równolegle do ul. Mariackiej biegnie ul. Św. Ducha. Zwraca tu uwagę okazały Dom Żeglarzy z 1605 r. (nr 82 - według historycznej numeracji) i Dom pod Żółwiem (nr 81) z 1650 r., miejsce urodzin Joanny Schopenhauerowej, autorki pięknych „Gdańskich wspomnień młodości". W niezachowanym domu nr 54 urodził się wybitny grafik i ilustrator XVIII wieku Daniel Chodowiecki. Najcenniejszym obiektem przy tej ulicy jest fundowana przez Jana Sobieskiego i Andrzeja Olszowskiego Kaplica Królewska z roku 1681. Twórcą wspaniałej fasady był najsłynniejszy z gdańskich rzeźbiarzy, Andrzej Schliiter Młodszy, czynny później w Warszawie, Berlinie i Petersburgu.

Przechodzimy obok na mały placyk, utworzony na miejscu zburzonych przez wojnę domów. Dalej ulica rozszerza się tworząc tzw. Targ Chlebowy. W stojącym przy nim ciemnym, rokokowym domu nr 114 urodził się wielki filozof Artur Schopenhauer, syn Joanny. Ale zwróćmy oczy na potężny korpus kościoła Najświętszej Marii Panny największego ceglanego kościoła na świecie, zajmującego powierzchnię prawie 0,5 ha. Budowano go od roku 1343 do 1502. Wieża ma 78 m wysokości. Do wnętrza prowadzi siedem bram. Nad Bramą Szewską zwraca uwagę kamienna kopia gotyckiej Śmierci Marii. Ogrom wnętrza zalanego światłem 37 okien, wyższych niż okoliczne domy, zapiera oddech. Przepiękne, siatkowe i kryształowe sklepienia nakrywają halę na wysokości prawie 30 m. Podpiera je las filarów. Niegdyś przy każdym stał ołtarz. Najcenniejsze z nich ciągle jeszcze znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Najpiękniejszy z pozostałych w kościele, to częściowo zrekonstruowany ołtarz główny z 1517 r. Najciekawsze elementy wyposażenia to rekonstruowany obecnie stary zegar astronomiczny z 1470 r. owiany legendami krucyfiks z r. 1430 w kaplicy 11 Tysięcy Dziewic, Piękna Madonna z 1420 r., smukłe sakramentarium z 1482 r., ołtarz św. Adriana z 1520 r., nagrobek rodziny Bahrów z 1620 r., trzysta płyt nagrobnych, liczne epitafia i wiele innych. Barokowa chrzcielnica z r. 1682 pochodzi z kościoła Św. Jana, podobnie jak przepiękny prospekt wielkich organów z r. 1629.